fbpx

Institut veřejnoprávních a profesních studií

STUDIUM MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Studium BSc

Studijní program BSc (Bacholor of Science) je inovativním programem bakalářského stupně profesního vzdělávání. Jde o mezinárodní titul vzdělávacího programu, který není specificky upraven českými zákony. Jedná se tedy o neakademický profesní titul, uváděný za jménem.Studijní program vychází z OTEVŘENÉ koncepce studia BSc, která je známa ze zahraničních škol typu OPEN UNIVERSITY.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí do tohoto studijního programu je minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Odborná praxe ve vedení nebo řízení není podmínkou. V rámci studia lze uznat kredity z předchozího studia, odborných kurzů a manažerského výcviku. Pro zájemce, kteří upřednostňují klasické manažerské studium nabízíme program BBA.

Komu je studium je určeno

Studium je určeno uchazečům na všech pracovních pozicích, budoucím manažerům, asistentům a kreativním studentům, kteří se chtějí zaměřit na svůj osobní rozvoj a dosažení kariérních či životních cílů. Studium je vhodné prakticky pro všechny pracovní pozice, podnikatele, marketingové pracovníky, konzultanty nebo asistenty.  

Délka studia

Délka studia profesního programu BSc činí běžně jeden až dva roky, což je dáno rozložením povinných studijních předmětů do více semestrů. Pokud má student zájem o studium BSc s návazným studiem MSc, lze některé předměty sloučit v rámci individuálního studijního plánu a zkrátit tak celkovou dobu studia. Předmětem posledního semestru je zpracování a obhajoba bakalářské práce. Vzhledem k profesním vysoce specifickým tématům závěrečných prací, obdobně jako některé další školy, neposkytujeme vedoucího závěrečné práce. Studenti si vedoucího závěrečné práce zajišťují sami, škola zajišťuje oponentní posudky. 

Obsah

I. semestr II. semestr III. semestr
Obecný management I.  Specializační předmět studia Bakalářský seminář
Podniková filosofie a etika I. Předmět povinně volitelný Bakalářská práce - zpracování
Organizování a plánování I. Předmět povinně volitelný (lze absolvovat v průběhu předch. studia)
Vedení lidí v organizaci I. Předmět povinně volitelný  
Řízení lidských zdrojů I. Předmět povinně volitelný  

 

Předměty specializační (v II. semestru)

Volba specializace probíhá na počátku studia, specializační předmět by měl korespondovat s náplní závěrečné práce, specializační předmět se studuje v II. semestru studia.

 1. Management 
 2. Vedení lidí v organizaci
 3. Řízení lidských zdrojů
 4. Marketing
 5. Projektové řízení

Předměty povinně volitelné pro všechny programy (II. semestr) 

 1. Management II.
 2. Leadership II.
 3. Marketing II.
 4. Řízení lidských zdrojů II.
 5. Projektové řízení II.
 6. Strategické řízení
 7. Procesní management
 8. Právo obchodních společností
 9. Smluvní právo
 10. Pracovní právo
 11. Evropské právo (základy)
 12. Efektivní komunikace
 13. Řešení sporů
 14. Time management
 15. Koučink
 16. Psychodiagnostika v praxi
 17. Soft skills
 18. Řízení kvality v nestátních vzdělávacích organizacích
 19. Angličtina pro managery
 20. Řízení vzdálených pracovníků

Konzultační centra

Praha

Brno

Ostrava

Bratislava

 

Získejte stipendium

Pokud bude zaměření Vašeho studijního programu v souladu s našimi výzkumnými granty a nebo rozvojovými programy školy, na nichž se budete podílet, můžete zažádat o stipendium až do výše 30.000,- Kč.

Celý článek

 

Zavolejte nám

(+420) 736 735 097
(+420) 777 000 986
sekretariat@vpinstitut.cz

 

Přihlaste se