fbpx

Institut veřejnoprávních a profesních studií

STUDIUM MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Studium DBA a DPhil

Studijní program DBA (Doctor of Business Administration) je konzervativním programem doktorského stupně profesního vzdělávání. Jde o mezinárodně uznávaný titul manažerského doktorského vzdělávacího programu, který není specificky upraven českými zákony. Jedná o neakademický profesní titul, uváděný za jménem.

Studijní program DPhil (Doctor of Philosophy) je moderním programem doktorského stupně profesního vzdělávání. Je zaměřen do sociální oblasti, psychologie a osobního rozvoje. Jde o mezinárodně uznávaný titul doktorského vzdělávacího programu, který není specificky upraven českými zákony. Jedná o neakademický profesní titul, uváděný za jménem.

Studijní program vycházející z obecné koncepce DBA a PhD studií, která je známa ze zahraničních manažerských škol a universit. Zaměstnavateli je obecně přijímán jako standard manažerského vzdělávání vedoucích pracovníků. 

Podmínky přijetí

Podmínky pro přijetí do tohoto studijního programu jsou:

 • Ukončené magisterské vzdělání libovolného směru
 • Dostatečná manažerská praxe při vedení týmů nebo projektů. Předchozí praxe by měla být minimálně cca 5 let. 
 • Předložení návrhu záměru disertační práce v rozsahu 10 - 20 normostran. 

Komu je studium určeno

Studium je určeno především manažerům na pozici středního a top managementu firem, lidem s odlišným oborem vzdělání, kteří mají ambice řídit firmy a týmy a v neposlední řadě podnikatelům. DBA program je celý zaměřen na prohloubení teoretického základu a aplikaci nabytých znalostí v provozní praxi anebo teoretickém výzkumu. Jedná se o vrchol manažerského profesního a postgraduálního vzdělávání.

Délka studia

Délka studia programu DBA činí 4-5 semestrů a zpravidla jej lze absolvovat za 2 až 3 roky, což je dáno rozložením povinných studijních předmětů do dvou semestrů. Předmětem třetího semestru je zpracování a obhajoba disertační práce. Vzhledem k profesním vysoce specifickým tématům závěrečných prací, obdobně jako některé další školy, neposkytujeme vedoucího závěrečné práce. Studenti si vedoucího závěrečné práce zajišťují sami, škola zajišťuje oponentní posudky.

Průběh studia

Každý student má od počátku studia přiděleného individuálního tutora. Za jeho asistence vytvoří individuální plán studia a zvolí téma závěrečné práce. Plán musí obsahovat povinné rozšiřující předměty teoretického základu a specializační předměty, zaměřené na téma závěrečné práce. Po schválení individuálního plánu probíhá výuka pod metodickým dohledem tutora a s odbornou podporou vědeckého pracovníka. Součástí studia je i metodologická příprava a publikování odborných článků vztahujících se k předmětu studia a činnosti studenta.

 Obsah

I. semestr II. semestr III. a IV. semestr
Obecný management I. Angličtina pro odborné pracovníky* Publikování odborných článků
Podniková filosofie a etika I. Specializační předmět studia Závěrečná práce - zpracování
Organizování a plánování I. Předmět povinně volitelný Závěrečná práce - konsultace
Leadership I. Konzultace s vedoucím práce Závěrečná práce - oponentura
Human Resources I. Metodologický seminář Závěrečná práce - obhajoba

* Předmět je povinný pro všechny studenty studijního programu DBA, kteří nedodají potvrzení o znalosti anglického jazyka na minimální úrovni B2. 

Předměty specializační ( v II. semestru)

Volba specializace probíhá na počátku studia, specializační předmět by měl korespondovat s náplní závěrečné práce, specializační předmět se studuje v II. semestru studia).

 1. Management
 2. Leadership
 3. Řízení lidských zdrojů
 4. Marketing
 5. Projektové řízení

 

Předměty povinně volitelné pro všechny programy (II. semestr)

 1. Management II.
 2. Leadership II.
 3. Marketing II.
 4. Řízení lidských zdrojů II.
 5. Projektové řízení II.
 6. Strategické řízení
 7. Právo obchodních společností
 8. Smluvní právo
 9. Pracovní právo
 10. Evropské právo (základy)
 11. Time management
 12. Koučink
 13. Psychodiagnostika v praxi
 14. Soft skills
 15. Angličtina pro IT
 16. Angličtina pro managery

Konzultační centra

Praha

Brno

Ostrava

Bratislava

 

Získejte stipendium

Pokud bude zaměření Vašeho studijního programu v souladu s našimi výzkumnými granty a nebo rozvojovými programy školy, na nichž se budete podílet, můžete zažádat o stipendium až do výše 30.000,- Kč.

Celý článek

 

Zavolejte nám

(+420) 736 735 097
(+420) 777 000 986
sekretariat@vpinstitut.cz

 

Přihlaste se