fbpx

Institut veřejnoprávních a profesních studií

STUDIUM MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

 

Podmínky a průběh studia

Studium probíhá dálkově s využitím současných nejmodernějších informačních technologií. Na základě přijímacího pohovoru si student zvolí nejvhodnější program a spolu s tutorem provede výběr z volitelných předmětů, naplňujících jeho osobní rozvoj a stanovené cíle. Po podpisu smlouvy student obdrží přístupová práva pro vstup do e-learningového studijního systému a potřebnou studijní literaturu pro první semestr studia. Dálkové studium probíhá ve formě on-line studia, popřípadě samostudia z tištěné literatury a e-learningových textů. Jednotlivé moduly jsou zakončeny zápočtem (semestrální prací) nebo on-line testem. Druhý semestr je zaměřen na volitelné specializační předměty. Třetí semestr je věnován vypracování diplomové práce a diplomovému semináři.

Celý článek

 

Bakalářské a magisterské programy

Institut veřejnoprávních a profesních studií může v současné době nabídnout studijní programy ve dvou směrech a třech stupních. Bakalářské programy BBA a BSc jsou určeny studentům bez praxe a předchozího bakalářského vzdělání. Magisterské studijní programy MBA a MSc jsou určeny absolventům bakalářského stupně anebo lidem s předchozí dostatečnou praxí. Doktorský program DBA je vrcholem manažerského profesního vzdělávání. Základními obory studia s možností další specializace jsou:

  • Management
  • Leadership
  • Strategické řízení
  • Řízení lidských zdrojů
  • Projektové řízení
  • Management životního prostředí
  • Management ve státní správě

Celý článek


  

JAK ZAČÍT STUDOVAT

Studium na Institutu je možno zahájit na počátku semestru, anebo přistoupit ke studiu kdykoliv v průběhu roku. Možnost přistoupit v průběhu studia je třeba individuálně posoudit na základě zvoleného programu, předchozí praxe uchazeče a zejména dle jeho časových možností. V odůvodněném případě lze také povolit individuální studijní plán. Tím lze studium prodloužit, anebo zcela výjimečně i zkrátit. Individuální konzultace o studiu si lze sjednat na sekretariátu školy na tel. +420 736 735 097 nebo mimo pracovní dobu na mobilním tel. +420 777 000 986. Pro přijetí ke studiu je způsobilý uchazeč, který předloží doklad o řádném ukončení alespoň bakalářského vysokoškolského vzdělání, a to nejpozději v den zahájení studia na institutu anebo uchazeč, který předloží doklad o řádném ukončení středoškolského vzdělání s maturitou a čestné prohlášení o manažerské praxi. O relevanci manažerské praxe uvedené v životopise anebo o výjimkách z těchto podmínek pro přijetí rozhoduje ředitel institutu na základě žádosti, zaslané uchazečem o studium. Žádost je možné podat emailem prostřednictvím sekretariátu institutu (sekretariat@vpinstitut.cz). Ředitel institutu pak nejpozději do 15 dnů ode dne doručení vyrozumí uchazeče prostřednictvím sekretariátu institutu o jejím schválení či neschválení. Studium je profesním studijním programem a nenahrazuje akademické vzdělávací programy uskutečňované dle zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Konzultační centra

Praha

Brno

Ostrava

Bratislava

 

Získejte stipendium

Pokud bude zaměření Vašeho studijního programu v souladu s našimi výzkumnými granty a nebo rozvojovými programy školy, na nichž se budete podílet, můžete zažádat o stipendium až do výše 30.000,- Kč.

Celý článek

 

Zavolejte nám

(+420) 736 735 097
(+420) 777 000 986
sekretariat@vpinstitut.cz

 

Přihlaste se