fbpx

Institut veřejnoprávních a profesních studií

STUDIUM MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Cena studia MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Měsíční splátku si můžete sami zvolit. Minimální výše je 1300,- Kč (nebo 50 EUR) / měsíčně.  Pokud si zvolíte platbu v jedné splátce, ušetříte až 20% ceny a získáte automaticky nárok na studijní program o jeden stupeň vyšší, než jste si zvolili. 

Bakalářské studium ve studijním programu BBA nebo BSc


Program MINI             39,9 tis, Kč

Program ECONOMY      55 tis. Kč

Program GOLD              65 tis. Kč

Program PLATINUM      80 tis. Kč

 

Magisterské studium ve studijním programu MBA nebo MSc


Program MINI             66,9 tis, Kč

Program ECONOMY      79 tis. Kč

Program GOLD              95 tis. Kč

Program PLATINUM      120 tis. Kč

 

Doktorské studium ve studijním programu DBA nebo DPhil


Dle programu od 96 tis. Kč do 250 tis. Kč

Jedná se o cenu konečnou, která se již nezvyšuje o DPH. Platíte pouze základní částku uvedenou v tabulce.

 

 

Čím se liší jednotlivé programy

MINI

pouze zapůjčení učebnic a el. texty

časově negarantovaný tutoriál

společný tutor

závěrečný diplom a diploma supplement v ČJ

studijní europass  v ČJ a AJ s doplatkem

 

 

ECONOMY

všechny učebnice a elektronické texty jsou poskytovány zdarma a zůstávají studentovi

osobní tutor (off-line)

přístup do příruční knihovny VPI

dvojjazyčný diplom a diploma supplement

studijní europass (ČJ, AJ)

možnost studia v době prázdnin

možnost osobní konzultace v kanceláři školy

 

 

GOLD

všechny učebnice jsou poskytovány zdarma a zůstávají studentům v jejich vlastnictví

osobní tutor

přístup do příruční knihovny VPI

zapůjčení elektronických knih pro psaní DP zdarma

jedno prodloužení studia zdarma

jeden termín zkoušky navíc

dvojjazyčný diplom a diploma supplement

studijní europass v ČJ a AJ

možnost studia v době prázdnin

možnost osobní konzultace v kanceláři školy

zlatá karta studenta

elektronické učebnice i v PDF, pokud jsou dostupné

PLATINUM

osobní tutor off-line i on-line dle volby

telefonická podpora kanceláře školy

garantovaná podpora v pracovní dny 10h/den

neomezený počet zkoušek

konzultace seminárních prací před odevzdáním

formální kontrola DP před odevzdáním

konzultace s vybraným špičkovým manažerem

zařazení do personálního programu školy

přístup do elektronické knihovny se stovkami titulů na psaní DP

vybrané odborné knihy k tématu DP zdarma

konzultant DP zdarma

možnost vícerého přerušení studia

osobní konzultace ve všech  konzultačních centrech

studium i v době prázdnin

doplom v ČJ a AJ

studijní europass v ČJ a AJ

možnost dalších jazykových verzí

zlatá karta studenta

Ceník

Ušetřete tisíce korun na studiu při jedné splátce !!!   

Studentům s volbou jedné splátky bude automaticky přiznán program o jeden stupeň vyšší, než je ten, který platí.

Všichni studenti, kteří si zvolí platbu ve formě jedné splátky ušetří navýšení o inflační koeficient, vyhlašovaný státem. 

Příklad:  Student bakalářského programu  Lite  při 1 splátce 39.900,- obdrží program Economy v ceně 55.000,- Kč a ušetří dalších cca 5 tis. Kč podle vývoje inflace a délky studia. Celková úspora tedy činí cca 20 tis. Kč

 

 

 

 

 

 

 

Splátkový kalendář lze upravit nejen na měsíční, ale i čtvrtletní či pololetní frekvenci splácení.

V případě úhrady v jedné splátce na počátku studia získáváte slevu 10% (mimo programu COVID) nebo výhodu vyššího programu. 

Měsíční splátky COVID EDU zcela volitelné již od 50 EUR resp. od 1300,- Kč měsíčně + doplatek na konci studia


Vystavíme Vám dárkový certifikát na libovolnou částku za studium.


Využijte možnost individuálního splátkového kalendáře, ušitého přesně na Vaši míru. Možnost měsíčních splátek je samozřejmostí.

Přihlaste se ve dvou a ušetřete ještě víc - SLEVA až 25 100 Kč na osobu. Konečná cena studia BBA/BSc za osobu při přihlášení ve dvou je 49 900 Kč a studia MBA/MSc je 79 900 Kč. 

Ceník

STUDENTSKÁ   STIPENDIA

Dále máte možnost zapojit se do vědecko-výzkumné práce institutu a zažádat si o stipendium. O podmínkách stipendia se informujte v kanceláři školy.

 

 

 

Studium lze uhradit jednorázově a nebo formou pololetních, čtvrtletních či až měsíčních splátek. V případě potřeby lze studentům zajistit dlouhodobý úvěr prostřednictvím smluvního bankovního ústavu.

Studium je pro vašeho zaměstnavatele daňově uznatelná položka, kterou může legitimně uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců. Pro zaměstnance se sice jedná o příjem, ale tento je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele. Na to je třeba myslet při volbě studijního programu a uzavírání smlouvy.

This procedure uses paper disks impregnated with 30 mcg cefprozil to test why not check here However, one death occurred in a patient who committed suicide with an unknown quantity of bromocriptine and chloroquine This procedure uses paper disks impregnated with 30 mcg cefprozil to test.

try this out Buy LSD without prescription This, in turn, stimulates myosin ATPase and reduces None of these adverse reactions exceeded an incidence of 2% of patients.

Konzultační centra

Praha

Brno

Ostrava

Bratislava

 

Získejte stipendium

Pokud bude zaměření Vašeho studijního programu v souladu s našimi výzkumnými granty a nebo rozvojovými programy školy, na nichž se budete podílet, můžete zažádat o stipendium až do výše 30.000,- Kč.

Celý článek

 

Zavolejte nám

(+420) 736 735 097
(+420) 777 000 986
sekretariat@vpinstitut.cz

 

Přihlaste se