fbpx

Institut veřejnoprávních a profesních studií

STUDIUM MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Kurzy pro pracovníky neziskového sektoru zdarma

                    

 

Úspěšné nevládní organizace se logicky profesionalizují,  aby byly schopny poskytovat stále náročnější kvalitní služby.  Konkurence mezi nevládními organizacemi neustále vzrůstá a to se projevuje i při získávání finančních prostředků, psaní grantových žádostí a jednání se zástupci státní správy a samosprávy. K dosažení úspěchu musí nevládní organizace neustále zlepšovat a profesionalizovat svou práci, která klade stále větší nároky na řízení a vedení organizace.

  1. Základy managementu a leadershipu
  2. Řízení lidských zdrojů                          
  3. Úvod do projektového řízení
  4. Time management
  5. Fundraising

Tyto kurzy se snaží poskytnout základní znalosti, praktické dovednosti a nástroje pro efektivní řízení a vedení neziskové organizace. Úvod patří zejména managementu a leadershipu, které jsou společné pro řízení všech organizací a projektů. V dalších kurzech se budeme věnovat řízení lidských zdrojů, strategickému řízení neziskových organizací, včetně úvodu k strategickému a operačnímu plánování. Další nedílnou součástí práce neziskové organizace je oblast fundraisingu, nasměrovaná do samostatného on-line kurzu. Posledním kurzem, pro leadery nevládních organizací, je nezbytné soft-skills  podobě time managementu. Další kurzy připravujeme.

V závislosti na aktuálních grantových programech mohou být tyto kurzy poskytovány NNO zdarma. Na aktuální možnosti dotovaných studijních programů se informujete v kanceláři institutu.

 

Pro koho jsou kurzy určeny:

  • Nově jmenovaní ředitelé NNO
  • Zaměstnanci NNO
  • Manažeři projektů a programů
  • Vedoucí týmů

 

 

 

 

 

Konzultační centra

Praha

Brno

Ostrava

Bratislava

 

Získejte stipendium

Pokud bude zaměření Vašeho studijního programu v souladu s našimi výzkumnými granty a nebo rozvojovými programy školy, na nichž se budete podílet, můžete zažádat o stipendium až do výše 30.000,- Kč.

Celý článek

 

Zavolejte nám

(+420) 736 735 097
(+420) 777 000 986
sekretariat@vpinstitut.cz

 

Přihlaste se