fbpx

Institut veřejnoprávních a profesních studií

STUDIUM MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Dálkové studium MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Studium na Institutu veřejnoprávních a profesních studií vychází z koncepce osobního rozvoje a jako profesní studium důsledně sleduje individuální profesní cíle studentů. Z tohoto důvodu je také studium maximálně individualizované a zejména v oblasti obecných manažerských studijních programů se zaměřuje na propojení odborných znalostí a soft skills. 

Teoretický základ v I. semestru je jen prvním předpokladem manažerského růstu. O úspěšnosti rozhodují především další faktory jako je sociální inteligence, interpersonální komunikace, schopnost motivace či vnímání sociotechnických funkcí, vztahů a procesů.

Každý student na počátku studia II. semestru dostane příležitost ZDARMA absolvovat speciální personální osobnostní testy, které mu následně pomohou analyzovat své cíle, slabé i silné stránky, hrozby i příležitosti. Na základě toho pak může přizpůsobit volbu charakteru studia a přizpůsobit v II. semestru zvolené soft skills svým cílům, osobnostním schopnostem a dispozicím.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení zahájíte podáním přihlášky ke studiu, na jejímž základě Vás v nejbližší možné době kontaktujeme s dalšími informacemi a postupem. Následně Vám bude zaslána Smlouva o studiu. Po podpisu smlouvy bude vystavena elektronická faktura na danou částku, popřípadě první splátku. Uhrazením faktury dojde k zápisu do studijního programu, bude Vám zpřístupněn obsah studia prvního semestru a na Vaši adresu budou zaslány studijní materiály a Identifikační karta studenta.

Podmínkou pro přijetí do všech studijních programů je ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. Pro přijetí do magisterských studijních programů (MBA a MSc) je vyžadována navíc prokazatelná manažerská praxe nebo ukončené alespoň bakalářské vzdělání. Pro přijetí do doktorského programu DBA je vyžadováno ukončené minimálně magisterské vzdělání s prokazatelnou manažerskou praxí a zájemce o studium také předkládá návrh tématu disertační práce v rozsahu 2 - 3 stran.

Průběh studia

Vlastní studium probíhá obvykle ve dvou až třech semestrech. Minimální doba studia je 12 měsíců a maximální 24 měsíců. Po dohodě lze studium přerušit, prodloužit anebo požádat o individuální plán studia.

V prvním semestru je třeba absolvovat 5 předmětů teoretického základu. Každý předmět je zakončen zápočtem nebo zkouškou. Zpravidla se jedná o on-line test, nebo zpracování semestrální práce v rozsahu 10 až 15 stran, která je následně hodnocena lektorem v elektronickém indexu. V druhém semestru je možno volit předměty dle individuálního plánu v závislosti na studijním programu a specializaci.

Dálkové studium (e-learning)

Studium probíhá on-line (a off-line) prostřednictvím moderních IT technologií, a proto klade minimální nároky na cestování a časovou flexibilitu studentů. Studovat lze prakticky z jakéhokoliv místa, kde je k dispozici alespoň místně internet. Presenční část studia lze teoreticky omezit jen na závěrečnou obhajobu diplomové práce.

Vlastní studium včetně zkušebních testů a komunikace probíhá formou e-learnigových lekcí s podporou tištěných učebnic, které student obdrží zdarma na počátku semestru. Speciální výukové prostředí umožňuje studovat e-learningové programy, sledovat záznamy z odborných webinářů, zvukové záznamy z přednášek a videosekvence. V tomto prostředí probíhá i komunikace s přiděleným tutorem, zadávání úkolů, vypracování testů a jejich hodnocení letory. Z tohoto důvodu využíváme outsourcovaný systém iŠkola, který je již nasazen na desítkách státních i soukromých škol. Systém je průběžně inovován týmem programátorů a vyhovuje požadavkům MŠMT pro státní vzdělávací zařízení.

Případné přednášky, semináře a konzultace se konají v prostorách Institutu veřejnoprávních a profesních studií Osadní 26, 170 00 Praha 7 - Holešovice, není-li studijním oddělením nebo mentorem stanoveno jinak. O případném jiném místě konání jsou studenti informováni ve studijním systému e-learningu a nebo školním e-mailem. Webináře se konají on-line. Následně jsou webináře ke stažení i off-line v rámci studijních opor.

Závěrečná práce

Po absolvování I. a II. semestru (10 předmětů) a odevzdání všech semestrálních prací student absolvuje diplomový seminář a zpracuje závěrečnou práci v rozsahu 50 až 80 stran (bakalářské studijní programy 40 až 60 stran). Vzhledem k profesním vysoce specifickým tématům závěrečných prací, obdobně jako některé další školy, neposkytujeme vedoucího závěrečné práce. Studenti si vedoucího závěrečné práce zajišťují sami, škola zajišťuje oponentní posudky. Po odevzdání diplomové práce proběhne závěrečná zkouška sestávající z obhajoby diplomové práce. Obhajoba trvá zpravidla 45 minut.

Studijní materiály a komunikace se školou

Student obdrží mimo přístupu do e-learningového systému zdarma osobně nebo poštou sadu učebních materiálů v tištěné a knižní podobě, sloužící jako studijní podklad k e-learningové výuce. Každému studentu je přidělen tutor, který jej bude provázet studiem a zprostředkovávat další kontakty se školou nebo mentory. Organizační záležitosti studenti řeší se sekretariátem školy nebo studijním oddělením.

Smluvní a platební podmínky

Studium je profesním studijním programem určeným pracovníkům s předchozí praxí a nenahrazuje akademické vzdělávací programy uskutečňované dle zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Studium lze uhradit jednorázově dle následujícího ceníku a nebo formou pololetních, čtvrtletních či až měsíčních splátek. Studium je pro Vašeho zaměstnavatele daňově uznatelná položka, kterou může legitimně uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců. Pro zaměstnance se sice jedná o příjem, ale tento je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele. Na to je třeba myslet při volbě studijního programu a uzavírání smlouvy. V případě, že bude studium hradit zaměstnavatel, kontaktujte laskavě telefonicky sekretariát obchodního ředitele, kde obdržíte potřebné informace a smlouvy.

Pokud si nevíte rady s podáním přihlášky a nejste si stále jisti, zda je vybraný studijní program pro Vás ten pravý, obraťte se na nás. Kontaktujte nás telefonicky na +420 736 735 097 nebo +420 777 000 986, či na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těšíme se na Vás a budeme se vám ochotně věnovat!

Všeobecné studijní podmínky ke stažení.

Konzultační centra

Praha

Brno

Ostrava

Bratislava

 

Získejte stipendium

Pokud bude zaměření Vašeho studijního programu v souladu s našimi výzkumnými granty a nebo rozvojovými programy školy, na nichž se budete podílet, můžete zažádat o stipendium až do výše 30.000,- Kč.

Celý článek

 

Zavolejte nám

(+420) 736 735 097
(+420) 777 000 986
sekretariat@vpinstitut.cz

 

Přihlaste se