fbpx

Institut veřejnoprávních a profesních studií

STUDIUM MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Nejčastější otázky a odpovědi

Jak probíhá studium?

Studium na Institutu veřejnoprávních a profesních studií vychází z koncepce osobního rozvoje a jako profesní studium důsledně sleduje individuální cíle studentů. Z tohoto důvodu je také studium maximálně individualizované a zejména v oblasti manažerských studijních programů se zaměřuje na propojení odborných informací s měkkými dovednostmi (soft skils)Samostatný článek a stránku věnovanou průběhu studia najdete ZDE. 

Máte presenční studium?

Studium na Institutu veřejnoprávních a profesních studií vychází z koncepce dálkového studia. Vybrané studijní programy, které jsou způsobilé k presenční výuce lze studovat presenčně v rámci blended learning studia. Presenční jsou dále zpravidla dlouhodobé programy rekvalifikační, kde to vyyžaduje úřad úpráce a MŠMT. Dále pořádáme manažerské presenční semináře a kurzy osobního rozvoje, které jsou taktéž presenčního charakteru.  Samostatný článek a stránku věnovanou průběhu studia najdete ZDE. 

Jaké jsou podmínky přijetí a délka studia?

Programy BBA, BSc jsou profesní bakalářské programy. Vyžaduje se předchozí ukončené středoškolské vzdělání nebo ekvivalent ve vzdělávací soustavě ČR. Předchozí praxe ani odborný směr studia pro tento program nejsou striktně předepsány. Studium trvá 2 až 6 semestrů a zpravidla jej lze absolvovat za 1 až 2 roky.

Programy MBA, MSc jsou profesní magisterské programy. Vyžaduje se předchozí ukončené minimálně bakalářské vzdělání nebo doložená manažerská praxe, nebo vyšší vzdělání plus odborná praxe. Studium trvá 2 až 3 semestry a zpravidla jej lze absolvovat za 1 rok.

Program DBA je profesní doktorandský program. Vyžaduje se striktně předchozí ukončené profesní či akademické magisterské vzdělání a doložená odborná praxe. Studium trvá 5 semestrů a zpravidla jej lze absolvovat za 2 až 3 roky. Délka studia je velmi individuální a je dána schopností studenta zpracovat disertační práci v potřební kvalitě.

Jak probíhají zkoušky a zápočty?

Jednotlivé předměty jsou zakončeny zpravidla zkouškou nebo zápočtem. Za vykonanou zkoušku/zápočet pak student získává kredity potřebné pro úspěšné završení studia. V prvním semestru jsou všechny předměty zakončeny vypracováním on-line testu nebo vypracováním semestrální práce. Koučingové předměty jsou zakončeny esejí se zaměřením na předmět koučingu. Závěrečnou zkoušku je třeba složit osobně a skládá se z obhajoby závěrečné práce. Všeobecné studijní podmínky.

Co znamená distanční on-line studium?

Zkráceně řečeno to znamená, že s pomocí nejmodernějších studijních opor, může kterýkoliv student studovat v jakémkoliv čase a místě (v dosahu komunikačních prostředků). Distanční on-line studium znamená interaktivní program studia využívající moderních komunikačních a mentoračních metod, umožňujících absolvovat téměř celé studium na dálku s využitím běžné výpočetní techniky. Hlavními prostředky studia jsou profesionální e-learningový systém spravovaný společností I-škola, školní knihovna, software a systém pro provozování a tvorbu on-line a off-line webinářů, on-line i off-line komunikační systém propojený s e-learningovým prostředím a systém studijní literatury v hodnotě několika tisíc korun.

Akreditace a uplatnění studentů.

Profesní studium manažerských programů MBA, MSc stojí všeobecně zejména na důvěryhodnosti vzdělávací instituce, která diplom vydala. Vzhledem k tomu, že se jedná o manažerské vzděláváni, lze považovat za kvalitativní standard především řízení kvality dle ISO 9001. Mimo to však existuje celá řada akreditačních a certifikačních agentur dohlížejících na kvalitu vzdělávacích programů. Náš institut se rozhodl pro podání žádosti o certifikaci u následujících důvěryhodných certifikačních orgánů: IES a EADL. Jednotlivé (vybrané) kurzy a programy jsou pak akreditovány resortními ministerstvy podle zaměření studia nebo MŠMT v případě rekvalifikačních kurzů, dále pak profesními organizacemi v rámci povinného a volného celoživotního vzdělávání.

Obecně platí a bylo potvrzeno průzkumem, že 82% studentů zaznamenalo do 2 let od ukončení studia pozitivní odraz studia ve své profesní kariéře a podstatná část uvádí návratnost prostředků investovaných do studia v horizontu 2 až 5 let. Téměř 96% studentů uvádí pozitivní zvýšení společenské nebo odborné prestiže na pracovišti a ve společnosti.

Kolik to stojí?

Cena studia se odvíjí od jednotlivých programů, počtu najednou přihlášených studentů a aktuálních slev. Přehled cen studia najdete v přehledné tabulce ZDE. Speciální možností je využití finanční podpory (stipendia) pro hendikepované občany a nebo studenty spolupracující v rámci studia na výzkumných nebo rozvojových úkolech školy.  

Je možné požádat o individuální studijní plán?

Ano, na základě žádosti lze požádat o individuální studijní plán (na počátku studia). Rozhodnutí o studijním plánu je výhradně v kompetenci ředitele školy. V průběhu studia lze požádat o prodloužení studia, což je zpoplatněno v rozsahu 20 % z částky studia na každý rok o který je studium prodlouženo. Toto zpoplatnění se nevztahuje na prokázané zdravotní překážky. O každé jednotlivé žádosti rozhoduje ředitel školy a jeho rozhodnutí je přezkoumatelné studijní radou školy. 

Jsou uváděné tituly legální a uznávané?

Vydávané tituly nejsou v žádném rozporu s právním řádem ČR. Stejné tituly v ČR vydává cca 26 škol s nejrůznější úrovní studia včetně státních škol vysokých. Velmi proto záleží na konkrétní škole, ale v konečném důsledku je rozhodnutí vždy na daném zaměstnavateli. Uvedené profesní tituly jsou běžné v zahraničí a v posledních letech i v ČR. Obecně jsou zaměstnavateli akceptovány a uznávány jako nejvyšší úroveň manažerského vzdělávání. Studium je profesním studijním programem a nenahrazuje akademické vzdělávací programy uskutečňované dle zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Konzultační centra

Praha

Brno

Ostrava

Bratislava

 

Získejte stipendium

Pokud bude zaměření Vašeho studijního programu v souladu s našimi výzkumnými granty a nebo rozvojovými programy školy, na nichž se budete podílet, můžete zažádat o stipendium až do výše 30.000,- Kč.

Celý článek

 

Zavolejte nám

(+420) 736 735 097
(+420) 777 000 986
sekretariat@vpinstitut.cz

 

Přihlaste se