fbpx

Institut veřejnoprávních a profesních studií

STUDIUM MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Studium BBA

Studijní program BBA (Bacholor of Business Administration) je klasickým programem bakalářského stupně manažerského profesního vzdělávání. Jde o mezinárodní titul vzdělávacího programu, který není specificky upraven českými zákony. Studijní program vychází z klasické manažerské koncepce studia BBA, která je zpravidla dobře akceptována zaměstnavateli. Pro tento studijní program je charakteristická konzervativní manažerská metodika studia, která je zaměřena na získání základních manažerských dovedností a jejich rozvoj v podnikové praxi, státní správě apod.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí do tohoto studijního programu je minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Odborná praxe ve vedení nebo řízení není podmínkou ale  výhodou. Předchozí kvalifikaci student prokazuje osvědčením o absolvování, certifikátem, diplomem, čestným prohlášením apod. Nezbytným dokumentem pro posouzení uznatelnosti je pak obsah/osnova daného kurzu a jeho časová dotace.

Komu je studium určeno

Studium je určeno uchazečům bez odborné praxe na všech pracovních pozicích, zejména budoucím manažerům, asistentům a  referentům ve státní správě, kteří se chtějí zaměřit na své kariérní cíle. Studium je vhodné prakticky pro všechny pracovní pozice i podnikatele.

Délka studia

Délka studia profesního programu BBA činí běžně jeden až dva roky, což je dáno rozložením povinných studijních předmětů do více semestrů. Pokud má student zájem o studium BBA s návazným studiem MBA, lze některé předměty sloučit v rámci individuálního studijního plánu a zkrátit tak celkovou dobu studia. Předmětem posledního semestru je zpracování a obhajoba bakalářské práce. Vzhledem k profesním vysoce specifickým tématům závěrečných prací, obdobně jako některé další školy, neposkytujeme vedoucího závěrečné práce. Studenti si vedoucího závěrečné práce zajišťují sami, škola zajišťuje oponentní posudky. 

 Obsah

I. semestr II. semestr III. semestr
Obecný management I.  Marketing I. Bakalářský seminář
Podniková filosofie a etika I. Finanční řízení I. Bakalářská práce - zpracování
Organizování a plánování I. Specializační předmět studia (lze absolvovat v průběhu předch. studia)
Vedení lidí v organizaci I. Předmět povinně volitelný  
Řízení lidských zdrojů I. Předmět povinně volitelný  

Předměty specializační (v II. semestru)

Volba specializace probíhá na počátku studia, specializační předmět by měl korespondovat s náplní závěrečné práce, specializační předmět se studuje v II. semestru studia.

 1. Management
 2. Řízení lidských zdrojů
 3. Marketing

Předměty povinně volitelné pro všechny programy (II. semestr) 

 1. Management II.
 2. Leadership II.
 3. Marketing II.
 4. Řízení lidských zdrojů II.
 5. Projektové řízení II.
 6. Strategické řízení
 7. Procesní management
 8. Právo obchodních společností
 9. Smluvní právo
 10. Pracovní právo
 11. Evropské právo (základy)
 12. Efektivní komunikace
 13. Řešení sporů
 14. Time management
 15. Koučink
 16. Psychodiagnostika v praxi
 17. Soft skills
 18. Řízení kvality v nestátních vzdělávacích organizacích
 19. Angličtina pro managery
 20. Řízení vzdálených pracovníků

Konzultační centra

Praha

Brno

Ostrava

Bratislava

 

Získejte stipendium

Pokud bude zaměření Vašeho studijního programu v souladu s našimi výzkumnými granty a nebo rozvojovými programy školy, na nichž se budete podílet, můžete zažádat o stipendium až do výše 30.000,- Kč.

Celý článek

 

Zavolejte nám

(+420) 736 735 097
(+420) 777 000 986
sekretariat@vpinstitut.cz

 

Přihlaste se