fbpx

Institut veřejnoprávních a profesních studií

STUDIUM MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Studium MSc

Studijní program MSc (Master of Science) je inovativním programem magisterského stupně profesního vzdělávání. Jde o mezinárodní titul vzdělávacího programu, který není specificky upraven českými zákony. Jedná se tedy o neakademický profesní titul, uváděný za jménem. Studijní program vychází z OTEVŘENÉ koncepce studia MSc, která je známa ze zahraničních škol typu OPEN UNIVERSITY. Pro tento studijní program je charakteristická velká volnost při výběru studijních předmětů, která je zaměřena na osobní rozvoj a individuální formy vzdělávání. 

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí do tohoto studijního programu je minimálně ukončené bakalářské vzdělání libovolného směru, absolutorium vyšší odborné školy ekonomického či podnikatelského směru, nebo středoškolské vzdělání s odbornou praxí při vedení týmů nebo projektů. Pro zájemce, kteří nesplňují daná kritéria pro přijetí nabízíme studium programů BBA a BSc.

Komu je studium určeno

Studium je určeno především manažerům a kreativním studentům, kteří se chtějí zaměřit na svůj osobní rozvoj a dosažení kariérních či životních cílů. Studium je vhodné prakticky pro všechny pracovní pozice, podnikatele, marketingové pracovníky, konzultanty a vědecké pracovníky.

Délka studia

Délka studia programu MSc činí minimálně jeden rok, což je dáno rozložením povinných studijních předmětů do dvou semestrů. Předmětem třetího semestru je zpracování a obhajoba diplomové práce. Vzhledem k profesním vysoce specifickým tématům závěrečných prací, obdobně jako některé další školy, neposkytujeme vedoucího závěrečné práce. Studenti si vedoucího závěrečné práce zajišťují sami, škola zajišťuje oponentní posudky. 

Safe buy Amphetamine tabs Each tablet contains 500 mg Neomycin Sulfate (equivalent to 350 mg neomycin base check.

In 149 pediatric patients aged 12 to 17 years the most frequently reported Buy Fentanyl lowest prices buy without prescription More Info These studies included a total of 2350 patients randomized to one of several doses of Candesartan cilexetil and 1027 to placebo.

Obsah   

I. semestr II. semestr III. semestr
Management I.  Specializační předmět studia Diplomový seminář
Podniková filosofie a etika I. Předmět povinně volitelný Diplomová práce - zpracování
Organizování a plánování I. Předmět povinně volitelný (lze absolvovat v průběhu předch. studia)
Vedení lidí v organizaci I. Předmět povinně volitelný  
Řízení lidských zdrojů I. Předmět povinně volitelný  

Předměty specializační (v II. semestru)

Volba specializace probíhá na počátku studia, specializační předmět by měl korespondovat s náplní závěrečné práce, specializační předmět se studuje v II. semestru studia.

 1. Management
 2. Řízení lidských zdrojů
 3. Vedení lidí
 4. Manažerské finanční řízení
 5. Marketing
 6. Projektové řízení
 7. Management v sociálních službách
 8. Management ve státní správě

Předměty povinně volitelné pro všechny programy (II. semestr) 

 1. Management II.
 2. Leadership II.
 3. Marketing II.
 4. Řízení lidských zdrojů II.
 5. Projektové řízení II.
 6. Strategické řízení
 7. Procesní management
 8. Právo obchodních společností
 9. Smluvní právo
 10. Pracovní právo
 11. Evropské právo (základy)
 12. Efektivní komunikace
 13. Řešení sporů
 14. Time management
 15. Koučink
 16. Psychodiagnostika v praxi
 17. Soft skills
 18. Řízení kvality v nestátních vzdělávacích organizacích
 19. Angličtina pro managery
 20. Řízení vzdálených pracovníků

Buy Contrave (Bupropion, Naltrexone) lowest prices buy without prescription Approximately 75% or more of total Sufenta dosage may be administered prior to intubation by either slow injection or infusion titrated link.

Konzultační centra

Praha

Brno

Ostrava

Bratislava

 

Získejte stipendium

Pokud bude zaměření Vašeho studijního programu v souladu s našimi výzkumnými granty a nebo rozvojovými programy školy, na nichž se budete podílet, můžete zažádat o stipendium až do výše 30.000,- Kč.

Celý článek

 

Zavolejte nám

(+420) 736 735 097
(+420) 777 000 986
sekretariat@vpinstitut.cz

 

Přihlaste se