fbpx

Institut veřejnoprávních a profesních studií

STUDIUM MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Studium MBA

Studijní program MBA (Master of Business Administration) je konzervativním programem magisterského stupně profesního vzdělávání. Jde o mezinárodně uznávaný titul manažerského vzdělávacího programu, který není specificky upraven českými zákony. Jedná o neakademický profesní titul, uváděný za jménem. Studijní program vycházející z obecné koncepce MBA studií, která je známa ze zahraničních manažerských škol a universit. Zaměstnavateli je obecně přijímán jako standard manažerského vzdělávání vedoucích pracovníků. 

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí do tohoto studijního programu je minimálně ukončené bakalářské vzdělání libovolného směru, absolutorium vyšší odborné školy ekonomického či podnikatelského směru, nebo středoškolské vzdělání s manažerskou praxí při vedení týmů nebo projektů. 

Komu je studium určeno

Studium je určeno především manažerům na pozici středního a top managementu firem, lidem s odlišným oborem vzdělání, kteří mají ambice řídit firmy a týmy a v neposlední řadě podnikatelům.

Délka studia

Délka studia programu MBA činí minimálně jeden rok, což je dáno rozložením povinných studijních předmětů do dvou semestrů. Předmětem třetího semestru je zpracování a obhajoba diplomové práce. Vzhledem k profesním vysoce specifickým tématům závěrečných prací, obdobně jako některé další školy, neposkytujeme vedoucího závěrečné práce. Studenti si vedoucího závěrečné práce zajišťují sami, škola zajišťuje oponentní posudky. 

Obsah 

I. semestr II. semestr III. semestr
Obecný management I.  Marketing I. Diplomový seminář
Podniková filosofie a etika I. Finanční řízení I. Diplomová práce - zpracování
Organizování a plánování I. Specializační předmět studia (lze absolvovat v průběhu předch. studia)
Vedení lidí v organizaci I. Předmět povinně volitelný  
Řízení lidských zdrojů I. Předmět povinně volitelný  

 

Předměty specializační (v II. semestru)

Volba specializace probíhá nejpozději na počátku II. semestru studia, specializační předmět by měl korespondovat s náplní závěrečné práce, specializační předmět se studuje v II. semestru studia. ( Nabídka předmětů k zápisu se může v jednotlivých semestrech lišit dle aktivit lektorů )

 1. Management
 2. Řízení lidských zdrojů
 3. Vedení lidí
 4. Manažerské finanční řízení
 5. Marketing
 6. Projektové řízení
 7. Management v sociálních službách
 8. Management ve státní správě

 

Předměty povinně volitelné pro všechny programy (II. semestr) 

Zápis volitelných předmětů probíhá na počátku II. semestru studia dle aktuální nabídky, volitelné předměty se studují v II. semestru studia a jsou zpravidla zakončeny seminární prací nebo zápočtem. ( Nabídka předmětů k zápisu se může v jednotlivých semestrech lišit dle aktivit lektorů. )

 1. Management II.
 2. Leadership II.
 3. Marketing II.
 4. Řízení lidských zdrojů II.
 5. Projektové řízení II.
 6. Strategické řízení
 7. Procesní management
 8. Právo obchodních společností
 9. Smluvní právo
 10. Pracovní právo
 11. Evropské právo (základy)
 12. Efektivní komunikace
 13. Řešení sporů
 14. Time management
 15. Koučink
 16. Psychodiagnostika v praxi
 17. Soft skills
 18. Řízení kvality v nestátních vzdělávacích organizacích
 19. Angličtina pro managery
 20. Řízení vzdálených pracovníků

Konzultační centra

Praha

Brno

Ostrava

Bratislava

 

Získejte stipendium

Pokud bude zaměření Vašeho studijního programu v souladu s našimi výzkumnými granty a nebo rozvojovými programy školy, na nichž se budete podílet, můžete zažádat o stipendium až do výše 30.000,- Kč.

Celý článek

 

Zavolejte nám

(+420) 736 735 097
(+420) 777 000 986
sekretariat@vpinstitut.cz

 

Přihlaste se