fbpx

Institut veřejnoprávních a profesních studií

STUDIUM MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Stipendia

Stipendia

Nabídka pro zdravotně hendikepované (ZTP)

Vzhledem k neziskovým aktivitám školy byla do nabídky zařazena i možnost přidělení individuálního stipendia zájemcům o studium s kartou ZTP.

Vzhledem k nákladům na studium a až 50% dotaci studia si škola vyhrazuje přijmout maximálně jednoho studenta v jednom roce nebo semestru. V daném případě se vyžaduje osobní pohovor a dobré studijní předpoklady. O přidělení stipendia rozhoduje ředitel, zakladatel nebo správní rada, prostřednictvím rozhodnutí ředitele školy.

Stipendium pro studenty účastnící se rozvojových programů školy

Institut veřejnoprávních a profesních studií v každém roce vyhlašuje prioritní rozvojové programy. Programy jsou financovány zřizovatelem a jsou otevřené pro všechny studenty s odpovídající praxí a znalostmi.

Pro účast v rozvojových programech je vyžadována předchozí několikaletá praxe v oblasti managementu nebo předchozí pedagogická činnost. Předpokládá se předchozí vzdělání magisterského stupně, ve výjimečných případech bakalářského stupně.

Studenti v případě přijetí do takovéhoto programu jsou zapojeni do rozvojových aktivit a své seminární i diplomové práce zaměřují na prioritní témata školy. Pokud máte o tuto formu studia zájem, kontaktujte nás a domluvte si schůzku s obchodním ředitelem institutu. Na základě pohovoru a množství vyčleněných finančních prostředků Vám budou nabídnuty možnosti zapojení do  rozvojových aktivit školy.

Stipendium na výzkum

Institut veřejnoprávních a profesních studií je mimo vzdělávací činnosti též výzkumným pracovištěm, podílejícím se na základním i aplikovaném výzkumu ve formě grantů i vlastních výzkumných úkolů. Tato možnost je vyhrazena především vědeckým pracovníkům, pedagogům a závisí na aktuální situaci výzkumných kapacit školy. Výzkum je směřován do aktuálních grantových nabídek ze strukturálních fondů EU, výzev GAČR a TAČR a do aplikovaného výzkumu podporovaného zřizovatelem. Informujte se telefonicky o aktuálních grantech a přidělených prostředcích u obchodního ředitele popř. u ředitele pro vědu a výzkum. Pro účast ve stipendijním programu na výzkum je vyžadováno minimálně vzdělání magisterského stupně a předchozí zkušenosti v oblasti vědy a výzkumu.

 

Konkrétní cenové podmínky naleznete zde.

Konzultační centra

Praha

Brno

Ostrava

Bratislava

 

Získejte stipendium

Pokud bude zaměření Vašeho studijního programu v souladu s našimi výzkumnými granty a nebo rozvojovými programy školy, na nichž se budete podílet, můžete zažádat o stipendium až do výše 30.000,- Kč.

Celý článek

 

Zavolejte nám

(+420) 736 735 097
(+420) 777 000 986
sekretariat@vpinstitut.cz

 

Přihlaste se