fbpx

Institut veřejnoprávních a profesních studií

STUDIUM MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Akreditace, certifikace a členství v profesních organizacích

Profesní studia 

Profesní studium manažerských programů BBA, BSc, MBA, MSc a DBA stojí všeobecně zejména na důvěryhodnosti vzdělávací instituce, která diplom vydala.

Vzhledem k tomu, že se jedná o manažerské vzděláváni, lze považovat za kvalitativní standard především řízení kvality dle ISO 9001. Mimo to však existuje celá řada akreditačních a certifikačních agentur dohlížejících na kvalitu vzdělávacích programů. Je na volbě školy resp. zřizovatele do kterého systému se přihlásí a zda nechá zpracovat dokumentaci pro příslušnou akreditaci nebo certifikaci. Náš institut se rozhodl pro certifikaci dle ISO 9001 a cestu systému evropských kvalifikací. VP Institut dále aktuálně zažádal o akreditaci institutce Ministerstva vnitra České republiky, na kterou bude navazovat žádost o zařazení mezi akreditované členy IADL (International Association for Distance Learning). Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society, London, (IES). Naši studenti mají možnost získat mezinárodní certifikát IES.

 

International Education SocietyLogo IES

International Education Society (IES) byla založena v roce 1997 a za dobu své existence se stala největší institucí specializující se na certifikaci vzdělávacích subjektů různých typů. Hlavní činností IES je realizace projektu Certificate, v rámci kterého jsou posuzovány a certifikovány vzdělávací subjekty a jejich vzdělávací programy. IES certifikuje vzdělávací instituci a její vzdělávací programy. Jednotným výstupem certifikace jsou mezinárodně srovnatelné certifikáty, které jasně a zřetelně deklarují, co a kde student absolvoval, v jakém rozsahu a na jaké úrovni bylo lektorské zajištění konkrétního vzdělávacího programu. Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society, London, (IES). Naši studenti mají možnost získat mezinárodní certifikát IES.

 

Prověřená společnost 2016Certifikát Proveřené společnosti

VP Institut je držitelem certifikátu Prověřené společnosti 2016. Certifikát oceňuje firmy, které vynikají skvělou pověstí mezi zákazníky a svými obchodními partnery. Certifikát byl udělen za etiku v oblasti podnikání, zodpovědný přístup k závazkům klientů a obchodních partnerů a za žádné negativní ohlasy. Tento projekt je aktivitou firmy Centrum Výzkumu Názorů Klientů sídlící v Ostravě.

 

ISO 9001 a ISO 29990   ISO 9001

Mezinárodní organizace International Organization for Standardization (ISO) se zabývá tvorbou norem. Norma ISO 9001 je prestižní certifikát, který stanovuje požadavky na systém řízení kvality. Držitel certifikátu ISO 9001 dodržuje nejlepší systémové standardy a garantuje kvalitní servis klientům. Norma ISO 9001 hodnotí interní procesy, zajišťuje transparentnost instituce, je významným indikátorem kvality instituce, a tím zvyšuje její důvěryhodnost. Řízení kvality vzdělávacích programů v současné době probíhá s přihlédnutím k metodice ISO/IWA 2:2003, což je směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 ve vzdělávání. Pro příští rok připravujeme certifikaci systémů řízení vzdělávacích služeb dle normy ISO 29990. Dokumentace je k nahlednutí na Institutu.

 

Evropský rámec kvalifikací (EQF)

Studijní programy BBA, BSc., MBA, MSc. a DBA jsou koncipovány na podkladě EQF - Evropský rámec kvalifikací, k jehož osmi úrovním jsou přiřazovány všechny existující kvalifikace v jednotlivých zemích, což umožňuje evropským zemím vzájemné porovnání kvalifikací i celých vzdělávacích systémů. Navíc je kompatibilní se systémem národních kvalifikačních standardů, které při koncepci programů využíváme. Ve zvolené specializaci bude možné složit mezinárodně uznávanou kvalifikační zkoušku, pokud pro ni existuje alespoň národní standard.

 

International Association for Distance Learning (IADL)

IADL je mezinárodní asociace zastupující všechny soukromé a nestátní organizace, které nabízejí vysokou kvalitu distančního vzdělávání. Klade si za cíl zlepšit kvalitu distančního vzdělávání s maximálním přínosem pro studenty. Všichni členové musí splňovat standardy kvality IADL, které jsou sepsány v souladu s jejím kodexem. Členství IADL je považováno za záruku kvality vzdělávací instituce. VP Institut aktuálně zažádal o zařazení mezi akreditované členy.

 

Ministerstvo vnitra České republiky Ministerstvo vnitra České republiky

VP Institut aktuálně zažádal o akreditaci jako vzdělávací instituce v souladu s ustanovením § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Akreditace Ministerstva vnitra České republiky bude opravňovat VP Institut ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v konkrétních profesních vzdělávacích programech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

Programy profesního vzdělávání MBA, MSc, LLM, BBA, BSc budou vydávány pod systémem EQF.

Konzultační centra

Praha

Brno

Ostrava

Bratislava

 

Získejte stipendium

Pokud bude zaměření Vašeho studijního programu v souladu s našimi výzkumnými granty a nebo rozvojovými programy školy, na nichž se budete podílet, můžete zažádat o stipendium až do výše 30.000,- Kč.

Celý článek

 

Zavolejte nám

(+420) 736 735 097
(+420) 777 000 986
sekretariat@vpinstitut.cz

 

Přihlaste se