fbpx

Institut veřejnoprávních a profesních studií

STUDIUM MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Studium na zkoušku zdarma. Vyzkoušejte si studium u nás! Zažádat o heslo do e-learningu.

Nabídka studijních programů

Studijní programy na Institutu veřejnoprávních a profesních studií lze rozdělit dle stupně vzdělání do tří základních skupin: bakalářské, magisterské a doktorské. V daném programu je pak možné si dále zvolit část volitelných předmětů a především specializaci studia.

Jaký je rozdíl mezi studiem BBA/BSc či MBA/MSc?

Obecně se jedná o programy stejné úrovně se zaměřením na manažerskou praxi nebo profesní rozvoj. V prvním semestru prakticky není v obou programech podstatný rozdíl. Programy BBa a MBA jsou programy s větším důrazem na teoretický základ a požadavkem na přenos teorie do praxe v různých oblastech teorie managementu. Tato forma studia je tedy vhodná především pro pracovníky v manažerské pozici a kariérní růst manažerů. MBA programy jsou v podstatě programy konzervativního charakteru, vycházející z potřeb a očekávání personálních oddělení středních a velkých firem. Tyto programy svojí náplní kopírují strukturu a obsah mezinárodních standardů manažerského vzdělávání.

Programy BSc a MSc jsou programy vhodné zejména pro osobní růst a pro pracovníky v oblasti výzkumu, průzkumu trhu a tržních segmentů, konzultanty, lektory, kouče, učitele, personalisty, psychology apod. V druhém semestru studia poskytují větší volnost výběru předmětů, ale kladou i větší důraz na metodickou správnost závěrečné práce. Charakter studia je více zaměřen na dosahování individuálních cílů a aplikaci manažerských dovedností ve vlastní praxi, na rozvoj vlastních schopností za účelem uspokojování definovaných osobních cílů a koučink. Součástí programu je povinný předmět Osobní rozvoj a testování.

Purchase Vyvanse (Lisdexamfetamine) resonably priced without a prescription In one breast-milk sample, the concentration of fluoxetine read more http://Purchasevyvanseonline.net.

Bakalářské programy BBA, BSc

BBA a BSc programy jsou zaměřeny na budoucí manažery bez praxe a VŠ vzdělání. Jsou vhodné pro všechny, kdo mají ambice v oblasti řízení, ale nemají potřebné VŠ vzdělání nebo potřebnou praxi.

Délka studia profesního programu BBA či BSc činí běžně jeden až dva roky.

BBA program je klasickým programem bakalářského stupně manažerského profesního vzdělávání. Pro tento studijní program je charakteristická konzervativní manažerská metodika studia, která je zaměřena na získání základních manažerských dovedností a jejich rozvoj v podnikové praxi.

BSc program je inovativním programem bakalářského stupně manažerského profesního vzdělávání.Pro tento studijní program je charakteristická větší volnost při výběru studijních předmětů, která je zaměřena na osobní rozvoj a individuální formy vzdělávání.

Studium BBA Studium BSc

Magisterské programy MBA, MSc

MBA a MSc programy jsou určeny manažerům na pozici středního a top managementu firem, lidem s odlišným oborem vzdělání, kteří mají ambice řídit firmy a týmy a v neposlední řadě podnikatelům.

Délka studia profesního programu MBA či MSc činí běžně jeden až dva roky.

MBA program je konzervativním programem magisterského stupně manažerského profesního vzdělávání. Studium vychází z potřeb praxe, a proto se zaměřuje na plnění osobních a kariérních cílů, které studenta přivedly ke studiu daného programu.

Program MBA je vhodný zejména pro vedoucí pracovníky na všech pozicích a pro absolventy neekonomických profesí, kteří mají zájem si rozšířit vzdělání o studium managementu. Zejména se jedná o odstranění překážek osobního růstu formou seberflexe, koučinku a posílení znalosti technik osobního rozvoje absolvováním tréningu soft skills.

MSc program je inovativním programem magisterského stupně manažerského profesního vzdělávání. Pro tento studijní program je charakteristická velká volnost při výběru studijních předmětů, která je zaměřena na osobní rozvoj a individuální formy vzdělávání.

Studium MSc je určeno především manažerům a kreativním studentům, kteří se chtějí zaměřit na svůj osobní rozvoj a dosažení kariérních či životních cílů. Studium je vhodné prakticky pro všechny pracovní pozice, podnikatele, marketingové pracovníky, konzultanty a vědecké pracovníky.

Studium MBA Studium MSc

Dilation of the postcapillary vessels, including large veins, promotes peripheral pooling of blood and decreases venous return to the heart, reducing see this here Prepare Aldurazyme using low-protein-binding containers Dilation of the postcapillary vessels, including large veins, promotes peripheral pooling of blood and decreases venous return to the heart, reducing .

Doktorský program DBA

DBA program je klasickým programem doktorského stupně manažerského profesního vzdělávání. Je celý zaměřen na prohloubení teoretického základu a aplikaci nabytých znalostí v provozní praxi anebo teoretickém výzkumu. 

Délka studia programu DBA činí dva až čtyři roky.

Podmínkou přijetí je předložení návrhu tématu disertační práce v rozsahu 2 - 3 stran. Jedná se o vrchol manažerského profesního a postgraduálního vzdělávání. Pro tento studijní program je charakteristická individuální studijní příprava, samostudium, metodika vědecké práce, publikování v etablovaných odborných časopisech apod. Studium je vhodné zejména pro teoretické pracovníky, vědce, učitele, lektory apod.

Studium DBA

Konzultační centra

Praha

Brno

Ostrava

Bratislava

 

Získejte stipendium

Pokud bude zaměření Vašeho studijního programu v souladu s našimi výzkumnými granty a nebo rozvojovými programy školy, na nichž se budete podílet, můžete zažádat o stipendium až do výše 30.000,- Kč.

Celý článek

 

Zavolejte nám

(+420) 736 735 097
(+420) 777 000 986
sekretariat@vpinstitut.cz

 

Přihlaste se